شعر روز-ش.پگاه

 
 
خانه
آرشيو
پست الكترونيك


وبلاكًهاي ياران

سردارجنگل

ژيلارضايتي

`پگاه

ايران ليبرتي

داروك

ضياء

قلعه ي آينه ها

بهارانه

طليعه سپيده دمان

پدرگمشده

ترانه های برف

فریادصبر

آدمك

naghmehmotasharnezami

هيچ كس

آركاداش

كرگدن

ترلان

erfaanhashemi

...چوپان

مانا

ketabehafte

عطر بهار نارنج

ساده دل

غريبه

نيما

andoh

ندا

بوي عشق

بنفشه

پريگوش

 

دوشنبه ٤ آذر ،۱۳۸۱

 

به اكبر گنجي - بنديِ انديشهصبح نه


سياووش غمگين
سرنوشت سهراب تقدير توست
وقتي كه سودابه در آب به نيرنگ پنجه ميزند
نه ماه،‌ نه ماهي،‌ كه بذر شناعت ميكشد به تور.

وقتي كه نظم، در قضاوت شكسته است
ز آتش گذشتن گريز نيست.

سياووش، جامه تر كن، كه نظم قضاوت شكسته است.


پيام هاي ديگران ()

ش.پگاه


خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]