شعر روز-ش.پگاه

 
 
خانه
آرشيو
پست الكترونيك


وبلاكًهاي ياران

سردارجنگل

ژيلارضايتي

`پگاه

ايران ليبرتي

داروك

ضياء

قلعه ي آينه ها

بهارانه

طليعه سپيده دمان

پدرگمشده

ترانه های برف

فریادصبر

آدمك

naghmehmotasharnezami

هيچ كس

آركاداش

كرگدن

ترلان

erfaanhashemi

...چوپان

مانا

ketabehafte

عطر بهار نارنج

ساده دل

غريبه

نيما

andoh

ندا

بوي عشق

بنفشه

پريگوش

 

چهارشنبه ۱۱ دی ،۱۳۸۱

شکوفه های سرخ (۱)

در سايه روشن سحرگاهي
كه پاي تيرك پروازت،
ستبر ايستادي،
وبرخيل كركسان خنديدي ،
جنگل وچشمه وكوه و دريا ،
شكفتن ، آغاز كردند،
وسبزوزلال واستوارو عميق
فريادشان جاودانه شد،
چون نام ترا
برپهنه ي دشت آوازكردند.
پيام هاي ديگران ()

ش.پگاه


خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]