شعر روز-ش.پگاه

 
 
خانه
آرشيو
پست الكترونيك


وبلاكًهاي ياران

سردارجنگل

ژيلارضايتي

`پگاه

ايران ليبرتي

داروك

ضياء

قلعه ي آينه ها

بهارانه

طليعه سپيده دمان

پدرگمشده

ترانه های برف

فریادصبر

آدمك

naghmehmotasharnezami

هيچ كس

آركاداش

كرگدن

ترلان

erfaanhashemi

...چوپان

مانا

ketabehafte

عطر بهار نارنج

ساده دل

غريبه

نيما

andoh

ندا

بوي عشق

بنفشه

پريگوش

 

پنجشنبه ۳ بهمن ،۱۳۸۱

من هرگز نمي‌ميرم

از واژه
وام گرفتن
تا بهاي خويش را يافتن
تاوان دربدري‌هاي اين تن خسته
در كوچه‌هاي بن بست
خيابان‌هاي سرد
با حاشيه‌‌اي از درختان خشک دير سال
به گمان نه انتخابي كه دستان قاصرم
مجازات شوند
نه اعلاني
تا كورسوي ذهن
در ملتقاي جسم
به دادگاه بودنم بخواند
تا دادستاني كه من باشم
قاضي زمان را به حكم عدالت
به راي وادارم
پيش از آنكه بي انتخاب رفته باشم
انگار كه اصلاً نبوده‌ام
نمود واژه‌ها اما
نماد بودن است
در بي‌كران هر شب تاريخ
با واژه زيستن
خود ثروتيست شايد
كه همگان را نشايد
در هنگامه‌ي جدال طلايي بازار
بي قرصي نان
سفره اما پروار از بودن
و دل قرص ماهي بي كسوف
حتي در شبهاي پر باران
که رايحه‌ي گلبانگ هر واژه
نويد بهاري هميشه مي‌دهد
هر چند كه ضخامت برف قطبي
فراتر از قامت من باشد.

چه باك از نفير تازيانه و تير و تبر
و برف بي امان
بي خود نيامده‌ام
تا هراسناك از ضربه هاي سخت
جا خالي كنم
كه هيچستان نصيبم گردد

ساقه ي گل يخ ميشوم
بر فراز برف قطبي

بگذار فرود آ يندتبرها و تيرها

گرمتر از آنم كه برف به انجمادم كشد
و نرم تر از آن
كه تازيانه اي،ساقه‌ام بشكند
و يا تيري
گلوگاه نازكم را هدف كند!
آخر خطاي تير انداز
تن پوش من
در پيچ و تاب برف و تازيانه‌ي تاريخ بوده است.

با انتخاب شكل گرفته‌ام
با شمايلي كه ميبيني،ترد و شكننده ، اما سخت،
‌‌به ظاهر رفتني
اما ماندگار ماندگار

افتاده هرگز، كه سرو سبز كوهي ام
حتي اره‌‌هاي برقي نيز توان بريدنم ندارند.


ريشه دار تر از سنگم،
اين را تاريخ،با سرانگشت حيرت به دندان،
در هجوم همه‌ي‌ خونابه ها به تجربه ديده است.


مانده‌ام نحيف‌ و لرزان
و شايد به ظاهر ترسان
پايدار اما مانده‌ام كه مي‌بيني
كهكشان وجودم انتهايي ندارد.

با واژگان بي شمار،
جمله ميسازم و مي‌مانم
با دانه‌اي گندم در دست راست
و سيبي سرخ در دست چپ
رو به سوي‌ هر چه خورشيد
با گرمايي كه ميرا نيست
تو ميداني
من هرگز نمي‌ميرم،
من هرگز نمي‌ميرم.


پيام هاي ديگران ()

ش.پگاه


خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]