شعر روز-ش.پگاه

 
 
خانه
آرشيو
پست الكترونيك


وبلاكًهاي ياران

سردارجنگل

ژيلارضايتي

`پگاه

ايران ليبرتي

داروك

ضياء

قلعه ي آينه ها

بهارانه

طليعه سپيده دمان

پدرگمشده

ترانه های برف

فریادصبر

آدمك

naghmehmotasharnezami

هيچ كس

آركاداش

كرگدن

ترلان

erfaanhashemi

...چوپان

مانا

ketabehafte

عطر بهار نارنج

ساده دل

غريبه

نيما

andoh

ندا

بوي عشق

بنفشه

پريگوش

 

یکشنبه ٢٧ بهمن ،۱۳۸۱

سپاس

((تقديم به تو كه خواننده شعرم هستي))
در متن ظلمت پرده‌دران عاطفه
طلوع دل انگيز ژاله بر گلبرگ
نگاهبان عطوفت است و مهرباني

و بذل خويشتن در حكومت ((عربده))
بي نهايت ‌فروتني‌ست

آه، اي همه تن مهرباني
با تمامي هيئت ((بودا)) ميستايمت!.


پيام هاي ديگران ()

ش.پگاه


خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]