شعر روز-ش.پگاه

 
 
خانه
آرشيو
پست الكترونيك


وبلاكًهاي ياران

سردارجنگل

ژيلارضايتي

`پگاه

ايران ليبرتي

داروك

ضياء

قلعه ي آينه ها

بهارانه

طليعه سپيده دمان

پدرگمشده

ترانه های برف

فریادصبر

آدمك

naghmehmotasharnezami

هيچ كس

آركاداش

كرگدن

ترلان

erfaanhashemi

...چوپان

مانا

ketabehafte

عطر بهار نارنج

ساده دل

غريبه

نيما

andoh

ندا

بوي عشق

بنفشه

پريگوش

 

جمعه ۱ فروردین ،۱۳۸٢

هفت شيننشسته ايم برسفره ي فلات،
وهفت سين سبزه وسير،
سيب وسكه ،سماق وسركه وسرما!
.
دردل اما،
دردي است از هفت شين حاكم امروز:
شقاوت دردل شب،شحنه باشيخ،وشبگردوشنائت باشرارت.!!


قطره اشگي ميچكدازدرداين دل،
نگاه اماهمچنان برسفره مي چرخد،
سال ديگرمي شودتحويل!!!..............................روزپيام..............................

نوروزاست واربابان،
كلاغان سياه وشوم پرغوغا،
پوزخندتلخشان برلب،
ميرانند به ذهن مه گرفته باوقاحت،
قطاري مملواز آمار خوشبختي!!
وامادرحقيقت،
جلوه ي رنج است كه بيش از پيش،
مي نشينددرنگاه خسته ومبهوت،
رنج مرگ آزادي،
دردفقرآبادي!!.


پيام هاي ديگران ()

ش.پگاه


خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]