شعر روز-ش.پگاه

 
 
خانه
آرشيو
پست الكترونيك


وبلاكًهاي ياران

سردارجنگل

ژيلارضايتي

`پگاه

ايران ليبرتي

داروك

ضياء

قلعه ي آينه ها

بهارانه

طليعه سپيده دمان

پدرگمشده

ترانه های برف

فریادصبر

آدمك

naghmehmotasharnezami

هيچ كس

آركاداش

كرگدن

ترلان

erfaanhashemi

...چوپان

مانا

ketabehafte

عطر بهار نارنج

ساده دل

غريبه

نيما

andoh

ندا

بوي عشق

بنفشه

پريگوش

 

پنجشنبه ٢٥ اردیبهشت ،۱۳۸٢

صبر

به خاموشی ما
سنگ ميگريد.
به خاموشی ما؛
درخت سرو می خواند سرود سوگ.
درخاموشی ما ؛
هزارسهره ميميرند؛
هزار چلچله دربند می شوند؛
هزارقناری درقفس.
خاموشی ما ؛
بلاي ما؛
بلای کوه وگياه وپرنده است.
وای که  صبر؛ درزمانه ی ما؛
چه واژه ی ننگينی ست.!!


پيام هاي ديگران ()

ش.پگاه


خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]