شعر روز-ش.پگاه

 
 
خانه
آرشيو
پست الكترونيك


وبلاكًهاي ياران

سردارجنگل

ژيلارضايتي

`پگاه

ايران ليبرتي

داروك

ضياء

قلعه ي آينه ها

بهارانه

طليعه سپيده دمان

پدرگمشده

ترانه های برف

فریادصبر

آدمك

naghmehmotasharnezami

هيچ كس

آركاداش

كرگدن

ترلان

erfaanhashemi

...چوپان

مانا

ketabehafte

عطر بهار نارنج

ساده دل

غريبه

نيما

andoh

ندا

بوي عشق

بنفشه

پريگوش

 

شنبه ۱۸ امرداد ،۱۳۸٢

قطعه ای برای سنگ قبرم

دراين تنگ جای تار؛

خفته بی هنگام عقابی سرخ!!!

شکارش بوسه وگل؛

ودررگهای جوشانش؛

زلال جاری عشق ؛به انسان بودوآزادی.

توای بيدار؛

شدی آخراگرآزاد!!!

به هنگام عبور از خاک اين عاشق؛

بخوان آوازآزادی برای او؛

که آزادی؛آزادی؛آزاد...


پيام هاي ديگران ()

ش.پگاه


خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]