شعر روز-ش.پگاه

 
 
خانه
آرشيو
پست الكترونيك


وبلاكًهاي ياران

سردارجنگل

ژيلارضايتي

`پگاه

ايران ليبرتي

داروك

ضياء

قلعه ي آينه ها

بهارانه

طليعه سپيده دمان

پدرگمشده

ترانه های برف

فریادصبر

آدمك

naghmehmotasharnezami

هيچ كس

آركاداش

كرگدن

ترلان

erfaanhashemi

...چوپان

مانا

ketabehafte

عطر بهار نارنج

ساده دل

غريبه

نيما

andoh

ندا

بوي عشق

بنفشه

پريگوش

 

پنجشنبه ۱٤ آذر ،۱۳۸۱

عيد

باغ‌ها دامن دامن بنفشه را،
و درياچه‌ها، ماهيان قرمز را هديه‌ات ميکنند،
تا هر روز تو عيد باشد.

بگذر از کوچه باغ‌ها،
تا ترنم آواز پرندگان، ذوق خواندنت را بيدار کند.

ديوار سکوت، خسته و دلگير، به انتظار شور تو، شوق ريزش دارد،
ماهی قرمز به حيرت ترا مي‌نگرد،
مگر عيد نمی‌خواهي،
با لباسی که شايسته‌ی قامت رشيد توست؟
و ديد و بازديد سبز عاطفه، که آرزوی توست؟

بگذر از کوچه باغ‌ها،
سری به درياچه‌ها بزن.

ماهی قرمز به حيرت ترا مينگرد،
و سکوت در انتظار شور تو، لحظه‌ها را مي‌مکد.

بگذر از کوچه باغ‌ها،
شايد ترنم آواز پرندگان،
ذوق خفته‌ات را بيدار کند.


پيام هاي ديگران ()

ش.پگاه


خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]