شعر روز-ش.پگاه

 
 
خانه
آرشيو
پست الكترونيك


وبلاكًهاي ياران

سردارجنگل

ژيلارضايتي

`پگاه

ايران ليبرتي

داروك

ضياء

قلعه ي آينه ها

بهارانه

طليعه سپيده دمان

پدرگمشده

ترانه های برف

فریادصبر

آدمك

naghmehmotasharnezami

هيچ كس

آركاداش

كرگدن

ترلان

erfaanhashemi

...چوپان

مانا

ketabehafte

عطر بهار نارنج

ساده دل

غريبه

نيما

andoh

ندا

بوي عشق

بنفشه

پريگوش

 

جمعه ٢٢ آذر ،۱۳۸۱

ايران

به مناسبت 16 اذر 81 و همراهي مردم با دانشجويان فريادگر اسير در پشت ميله‌هاتمامش پنج حرف است از الف تا نون,
و اما,
بيشماران لشگری گردد اگر خصمش٫
تمام پنج حرفش می‌شود غيرت٫
تا بدوزد آسمان هستی دشمن٫
به خاک تيره بختي و سيه روزی٫
که طوفان‌ها٫
درون هر حروفش جاودان مانده است برای لحظه‌ی موعود.

تمامش پنج حرف است از الف تا نون,
و اما غيرتش جاويد و بي‌شک همتش قانون.


پيام هاي ديگران ()

ش.پگاه


خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]