تفنگ و قلم

تفنگ و قلم

 

به نظر می رسد که شلیک کردن با قلم خیلی سخت تر از چکاندن ماشه تفنگ باشد با این وضع ، همیشه تفنگها هستند که ایده ها و مذهبها و مسلک ها و حکومتها را تغییر می دهند و با این تغییرات آدمها را در چهارچوب مرز میهنی که در آن حاکمیت یافته اند دگرگون می کنند .

راستی داستان سوگند به قلم باید بخاطر ایجاد جرقه روشنایی بخشش بوده باشد ولی گویا بیشتر بخاطر تدوین نقشه های جنگی است و بعد به میدان آمدن و قداره کشیدن و شلیک تفنگهای سرنوشت ساز !

کاش میشد قلم را نیز به سادگی ماشه تفنگ چکاند و می شد کلمات مثل گلوله ها در شخص نفوذ می کردند تا بذر آگاهی بپاشند و بجای ریختن خونهای بی دریغ ‘ جهل های بیشمار بر زمین ریخته و دفن می شدند .

/ 0 نظر / 19 بازدید