امید...

                                                                           تقدیم به نسل سوم

 

من آن فریاد مطهرم

که اندیشه ی زلالش فضا را پر می کرد.

غافل از لجنزار فریب در کوره راهی ناپیدا

که زلالی اش را به ویروس بردگی آلود.

حال تو بگشای دریچه های سدُ شفاف اندیشه ات را

و ذهنم را قبل از رسیدن به جمود بارور کن.

ای نسل آگاهی و روشنایی و بیداری.

همه ی آرزوهای امروز تو،

فریادهای  دیروز من بود در بستری پوسیده و مات و تاریک!.

اینک این تو و سیاه مشق جوانی من،

بزدای سیاهی را و مشق عشق از نو آغاز کن

با چشمانی باز و ذهنی بازتر،

مشق عشق از نو آغاز کن.

-----------------------------------------------------------------

همیشه دلیل شادی کسی باش نه شریک شادی او 

همیشه شریک غم کسی باش نه دلیل غم او 

 

 

/ 0 نظر / 14 بازدید