حماسه ی من و تو ...

 

                                                                                                ((  این شعر با الهام و یاری غزل پریهوش سروده شده و                                                                                                      کاری مشترک است که در تاریخ 94/4/30 تکمیل گردید. ))


(( من با تو
حماسه ای دیگرم
از جنس برف و آفتاب
تو می تابی، من ذوب می شوم )) ــ
تا چشمه ای گردم پرخروش
و زندگی را ترانه کنم، در این خشکسالی آواز،
و آب از خاطره ها محو نگردد.
که باران یعنی عشق،
و قطره ها،
              دلبرک های معصوم زایش،
                                              که هستی را شکل می دهند.
آری من با تو حماسه ی کامل زیستنم،
و پیوندمان،
                آفریدگار رویش و سبزی، تا عمر زمین، همیشه جان گیرد.
                                          

/ 0 نظر / 27 بازدید